MayBanCat.com

Trang chủ Máy phun li tâm

Máy phun kiểu ly tâm

Model: AW

  Thương hiệu:  BURN

Nhà sản xuất:  AIB Engineering - Thailand

  Đặc điểm và thông số kỹ thuật dựa trên các máy đã thực hiện và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng.

Đặc tính

    * Thích hợp cho việc làm sạch và chuẩn bị vật phẩm [ … ]
 

Model: BC/RC

    Thương hiệu:  BURN

Nhà sản xuất:  AIB Engineering - Thailand

 Đặc điểm và thông số kỹ thuật dựa trên các máy đã thực hiện và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng.

Đặc tính

    * Máy phun cát dạng băng tải con lăn và băng [ … ]
 

Model: GAS - Chuyên dụng phun bình gas

Thương hiệu:  BURN

Nhà sản xuất:  AIB Engineering - Thailand

  Đặc điểm và thông số kỹ thuật dựa trên các máy đã thực hiện và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng.

Đặc tính

    * Đặc biệt thiết kế riêng cho việc làm sạch và chuẩn bị [ … ]
 

Model: HG

  Thương hiệu:  BURN

Nhà sản xuất:  AIB Engineering - Thailand

  Đặc điểm và thông số kỹ thuật dựa trên các máy đã thực hiện và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng.

Đặc tính

    * Máy phun cát dạng băng chuyền treo trên không.
 

Model: PIPE - Chuyên dụng phun ống

  Thương hiệu:  BURN

Nhà sản xuất:  AIB Engineering - Thailand

 Đặc điểm và thông số kỹ thuật dựa trên các máy đã thực hiện và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng.

Đặc tính

     * Hiệu quả cao trong việc làm sạch, chuẩn bị [ … ]
 

Model: RT

  Thương hiệu:  BURN

Nhà sản xuất:  AIB Engineering - Thailand

  Đặc điểm và thông số kỹ thuật dựa trên các máy đã thực hiện và có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới của khách hàng.

Đặc tính   

    * Thích hợp cho việc làm sạch, [ … ]